प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा (हजमिनिया )वडा न.५ ७५/७६ 02/26/2019 - 16:30 PDF icon IMG_20190226_0002.pdf
उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा (हजमिनिया )वडा न.५ ७५/७६ 02/12/2019 - 13:43 PDF icon IMG_20190212_0001.pdf
उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा (ब्रह्मपुरी)वडा न.९(२) ७५/७६ 01/28/2019 - 16:08 PDF icon IMG_20190121_0004.pdf, PDF icon IMG_20190121_0005.pdf
उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा (पथरा)वडा न.१ ७५/७६ 01/23/2019 - 11:11 PDF icon IMG_20190120_0006.pdf, PDF icon IMG_20190120_0007.pdf
सूचना सूचना सूचना ७५/७६ 01/18/2019 - 13:57 PDF icon IMG_20190118_0001.pdf
उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा (राजदेवी)वडा न.४ ७५/७६ 01/17/2019 - 13:43 PDF icon IMG_20190117_0003.pdf
उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा (मुडवलवा)वडा न.७ ७५/७६ 01/14/2019 - 14:24 PDF icon IMG_20190114_0005.pdf, PDF icon IMG_20190114_0006.pdf
उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा (राजदेवी)वडा न.६ ७५/७६ 01/14/2019 - 13:16 PDF icon IMG_20190114_0001.pdf
उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा (ब्रह्मपुरी)वडा न.९ ७५/७६ 01/11/2019 - 13:58 PDF icon IMG_20190111_0001.pdf, PDF icon IMG_20190111_0002.pdf
उपभोक्ता समितिको भेला हुने सूचना ....सूचना (लक्ष्मीपुर,बेल्विछ्वा ) ७५/७६ 01/03/2019 - 14:53 PDF icon IMG_20190103_0005.pdf, PDF icon IMG_20190103_0006.pdf

Pages