ग्यालरी

मिति: 10/26/2018 - 11:22
मिति: 10/25/2018 - 11:28
, , , ,

हाम्रो राजदेवी नगरपालिकाको digital profile बनाउन सहयोग गर्नु भएको CDP,WFP र RRN मिलि गर्नु भएको को ले ९ वटै वाड मा २७ वटा लाई data collection गर्न को लागि खटाउनु पर्ने भएको ले प्रत्येक लाई तालिम को व्यवस्ता CDP,WFP को सहयोग मा भएको केहि तस्बिर हरु र CDP को सयोजक सहभागी भइ तालिमलाई सहजीकरण बनाउनु भएको झलक ...........

मिति: 07/15/2018 - 12:35
, , , ,

गर्भवती महिला,सुत्केरीहरुलाई पोषण सम्बधि अभिमुखीकरण सम्पन्न भयो|

मिति: 05/16/2018 - 16:05
, , , ,

Pages