FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपद पोर्टलमा स्थानीय तहबाट तथ्यांक तथा सूचना व्यवस्थापन कार्यविधि,२०८० ७९/८० 04/26/2023 - 16:24 PDF icon ७५ विपद्_ पोर्टलमा स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क तथा सूचना व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf
राजदेवी नगरपालिकाको कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि प्रोत्साहन ,पुरस्कार तथा सम्मान सम्बन्धि मापदण्ड २०७९, ७९/८० 04/06/2023 - 16:21 PDF icon ७२ पुरस्कार तथा सम्मान सम्बन्धि मापदण्ड २०७९.pdf
राजदेवी नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली ,२०७९ ७९/८० 04/06/2023 - 13:50 PDF icon ७४ शिक्षा नियमावली २०७९.pdf
राजदेवी नगरपालिकाको शिक्षा ऐन,२०७९ ७९/८० 04/06/2023 - 13:48 PDF icon ७३ राजदेवी नगरपालिका शिक्षा ऐन २०७९.pdf
राजदेवी नगरपालिका करार शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९/८० 04/06/2023 - 12:09 PDF icon ७० करार शिक्षक कर्मचारी नियुक्ती सम्बन्धी कार्यबिधि.pdf
राजदेवी नगरपालिका प्रधानाध्यापक छनोट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 04/03/2023 - 14:16 PDF icon ६९ प्रअ छनैाट कार्याविधि.pdf
मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 04/03/2023 - 13:13 PDF icon ७१ मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि -२०७९.pdf
आन्तरिक आय संकलन ठेक्का कार्यविधि २०७९ ७९/८० 01/06/2023 - 10:17 PDF icon ६८ आन्तरिक आय संकलन ठेक्का बन्दोबस्त कार्यविधि २०७९.pdf
मल वितरण निर्देशिका ७९/८० 12/23/2022 - 18:42 PDF icon Mal_Bitaran_Nirdesika.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 12:55 PDF icon १४ स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf

Pages