ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजदेवी नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता ,२०७४ ७५/७६ 12/30/2018 - 13:44 PDF icon आचारसहिता २०७४.pdf
अपांगता भएको व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 12/30/2018 - 13:25 PDF icon 140120708-disability card 2075-namuna karyabidhi.pdf
गरिबी निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 12/30/2018 - 13:11 PDF icon २६. गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (नमुना), २०७४.pdf
एकिकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 12/30/2018 - 13:05 PDF icon २५. एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४.pdf
नगर विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ,२०७५ ७५/७६ 12/30/2018 - 13:00 PDF icon २३. गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन (1).pdf
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/30/2018 - 12:57 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमुना).pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 12/30/2018 - 12:54 PDF icon २०. स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2074.12.2.pdf
राजदेवी नगरपालिकाको न्यायिक समितिका कामकारवाही व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/30/2018 - 12:50 PDF icon १९. न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५ ७५/७६ 12/23/2018 - 15:48 PDF icon १८. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited)..pdf
राजदेवी नगरपालिका को कृषि व्यवसाय प्रबर्दन ऐन २०७४ ७५/७६ 12/23/2018 - 15:44 PDF icon १६. Agriculture business promotion act, 2074 (Model).pdf

Pages