FAQs Complain Problems

ग्यालरी

मिति: 04/19/2019 - 16:14

राजदेवी नगरपालिका मा पहिलो सहकारी संस्था प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री दिलिप सिंह धामी द्वारा सपत ग्रहण तथा प्रमाणपत्र हस्त्रन्तरण |

मिति: 12/21/2018 - 14:55
मिति: 12/18/2018 - 14:15

आज मिति २०७५ मंसिर २७ गते का दिन राजदेवी नगरपालिका वडा न.-२ मा वडाध्यक्ष श्री सनुप महतो ज्यूको अध्यक्षतमा वातावरणीय तथा पेशागत स्वास्थ्य समुदाय स्तरीय जनचेतना कार्यक्रम  सम्पर्ण भयो|

मिति: 12/13/2018 - 15:23

आज मिति २०७५ मंसिर २५ गतेका दिन बिहान १०:०० बजे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री दिलिप सिंह धामी को नेतृत्वमा सामाजिक विकास समितिको संयोजक,स्वास्थ्य संयोजक,स्वास्थ्य सह-संयोजक अनुगमन टोलिले वडा न.-४ मा रहेका सम्पूर्ण 

कार्यालयहरुको अनुगमन गरियो | यस क्रममा आयुर्वेद औषधालय तथा अन्य निकायमा समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिइयो |

मिति: 12/11/2018 - 14:10
,

नगरपालिका स्तरीय बहुक्षेत्रीय  पोषण तथा खाध सुरक्षा निर्देशक समितिका अध्यक्ष नगर प्रमुख  श्री धिरेन्द्र कुमार सिंह ज्यू को अध्यक्षतमा मिति-२०७५ मंसिर २३ गते का दिन पहिलो बैठक सम्पर्ण भयो |

मिति: 12/10/2018 - 11:47

विश्व हातधुने दिवस कार्यक्रम १९ nov २०१८ राजदेवी ना.पा.-४ मा.बि.बसतपुरमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको 

मिति: 12/04/2018 - 15:18

बन्ध्याकरण गुम्ती अगावै महिला स्वास्थ्य  स्वयमसेविकाहरुको 1 दिने अन्तकिरिया कार्यक्रम २०७५ साल मंसिर ६ गते

सम्पन्न भयो |

मिति: 12/04/2018 - 14:53

Pages