FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि ७५/७६ 12/04/2018 - 15:03 PDF icon IMG_20181202_0001.pdf, PDF icon IMG_20181202_0002.pdf, PDF icon IMG_20181202_0003.pdf, PDF icon IMG_20181202_0004.pdf, PDF icon IMG_20181202_0005.pdf, PDF icon IMG_20181202_0006.pdf, PDF icon IMG_20181202_0007.pdf, PDF icon IMG_20181202_0008.pdf, PDF icon IMG_20181202_0009.pdf
सक्कल नियुक्ति पेश गर्ने सम्बन्धमा ७५/७६ 12/14/2018 - 14:29 PDF icon IMG_20181214_0001.pdf
सूचना प्रकाशन (करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा ) ७५/७६ 12/20/2018 - 13:21 PDF icon IMG_20181218_0007.pdf
सूचना सूचना सूचना ७५/७६ 12/21/2018 - 14:01 PDF icon IMG_20181218_0009.pdf
आशयपत्रको सूचना बारे ७५/७६ 12/23/2018 - 17:25 PDF icon IMG_20181219_0001.pdf
उपभोक्ता भेला हुने सूचना ....सूचना ७५/७६ 01/03/2019 - 14:48 PDF icon IMG_20190103_0001.pdf
उपभोक्ता समितिको भेला हुने सूचना ....सूचना (लक्ष्मीपुर,बेल्विछ्वा ) ७५/७६ 01/03/2019 - 14:53 PDF icon IMG_20190103_0005.pdf, PDF icon IMG_20190103_0006.pdf
उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा (ब्रह्मपुरी)वडा न.९ ७५/७६ 01/11/2019 - 13:58 PDF icon IMG_20190111_0001.pdf, PDF icon IMG_20190111_0002.pdf
उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा (राजदेवी)वडा न.६ ७५/७६ 01/14/2019 - 13:16 PDF icon IMG_20190114_0001.pdf
उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा (मुडवलवा)वडा न.७ ७५/७६ 01/14/2019 - 14:24 PDF icon IMG_20190114_0005.pdf, PDF icon IMG_20190114_0006.pdf

Pages