प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नीति तथा कार्यक्रम ७९/८० 06/21/2022 - 12:01 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम, Rajdevi Municipality.pdf
नगर सभाकाे अधिबेशन र बैठक सम्बन्धि सूचना । ७८/७९ 06/12/2022 - 14:55 PDF icon Document 451.pdf
आन्तरिक आय ठेक्का सम्बन्धि शिल्बन्दि बोल्पत्र अह्वान सम्बन्धि सूचना ७८/७९ 06/09/2022 - 10:56 PDF icon CamScanner 06-08-2022 11.32.pdf
सूचिकृत गर्ने सम्बन्धमा ७८/७९ 06/04/2022 - 11:04 PDF icon Document 449.pdf
विधालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा ७८/७९ 06/04/2022 - 11:02 PDF icon Document 450.pdf
बोलपत्र स्वीकृतको आश्यपत्र जारी गरिएको बारे ७८/७९ 03/09/2022 - 16:09 PDF icon Document 407.pdf
बोलपत्र स्वीकृत को आश्यपत्र जारी गरिएको बारे ७८/७९ 03/02/2022 - 15:39 PDF icon Document 405.pdf
बोल पत्र स्वीकृत को आश्यपत्र जारी गरिएको बारे ७८/७९ 03/02/2022 - 15:37 PDF icon Document 404.pdf
आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धमा ७८/७९ 03/02/2022 - 15:35 PDF icon Document 403.pdf
विधालय बिदा सम्बन्धमा ७८/७९ 01/14/2022 - 17:36 PDF icon Document 338.pdf

Pages