राजदेवी नगरपालिका यहाँहरुलाई स्वागत गर्दछ । जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं । जन्म, मृत्यु, बसाई-सराई, विवाह र सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु, घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।