FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा (राजदेवी)वडा न.४ ७५/७६ 01/17/2019 - 13:43 PDF icon IMG_20190117_0003.pdf
सूचना सूचना सूचना ७५/७६ 01/18/2019 - 13:57 PDF icon IMG_20190118_0001.pdf
उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा (पथरा)वडा न.१ ७५/७६ 01/23/2019 - 11:11 PDF icon IMG_20190120_0006.pdf, PDF icon IMG_20190120_0007.pdf
उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा (ब्रह्मपुरी)वडा न.९(२) ७५/७६ 01/28/2019 - 16:08 PDF icon IMG_20190121_0004.pdf, PDF icon IMG_20190121_0005.pdf
उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा (हजमिनिया )वडा न.५ ७५/७६ 02/12/2019 - 13:43 PDF icon IMG_20190212_0001.pdf
उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा (हजमिनिया )वडा न.५ ७५/७६ 02/26/2019 - 16:30 PDF icon IMG_20190226_0002.pdf
सूचना सूचना सूचना ७५/७६ 03/12/2019 - 12:47 PDF icon IMG_20190311_0002.pdf, PDF icon IMG_20190311_0003.pdf
सुचना सुचना सुचना ७५/७६ 03/19/2019 - 13:03 PDF icon convert-jpg-to-pdf.net_2019-03-19_08-11-42.pdf
सूचना!!सूचना ७५/७६ 03/20/2019 - 14:22 PDF icon IMG_20190316_0001.pdf
सूचना सूचना सूचना ट्रेनिंग(सिलाई,कम्प्युटर )सम्बन्धमा ७५/७६ 03/26/2019 - 15:38 PDF icon suchna nursing.pdf

Pages