प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचना सूचना सूचना (पंजीकरण को दर्ता शिविर सम्बन्धमा ) ७७/७८ 04/13/2021 - 16:04 PDF icon IMG_20210412_0001.pdf, PDF icon IMG_20210413_0001.pdf
Bids समबन्धि सुचना ७७/७८ 04/06/2021 - 14:21 PDF icon IMG_20210406_0001.pdf
करार सेवामा भर्ना सम्बन्धि सुचना ७७/७८ 03/17/2021 - 16:16 PDF icon vacancy.pdf
अन्तर्वार्ता बारे जानकारी ७७/७८ 03/04/2021 - 11:26 PDF icon Document 89_1.pdf
सिपमुलक तालिम सम्बन्धमा ७७/७८ 01/28/2021 - 11:53 PDF icon IMG_20210127_0003.pdf, PDF icon IMG_20210127_0004.pdf, PDF icon IMG_20210127_0005.pdf, PDF icon IMG_20210127_0006.pdf, PDF icon IMG_20210127_0008.pdf, PDF icon IMG_20210127_0009.pdf
मतदाता प्रकाशन समबन्धि सुचना ७७/७८ 01/28/2021 - 11:16 PDF icon IMG_20210127_0001.pdf, PDF icon IMG_20210127_0002.pdf
नगर सभाको अधिवेशन र बैठक सम्बन्धि सुचना ७७/७८ 01/24/2021 - 13:44 PDF icon IMG_20210122_0001.pdf
नगर सभाको अधिवेशन र बैठक सम्बन्धि सुचना ७७/७८ 01/24/2021 - 13:43 PDF icon IMG_20210122_0001.pdf
बिदा सम्बन्धमा ७७/७८ 01/19/2021 - 12:48 PDF icon IMG_20210118_0002.pdf
नगर सभा स्थगित सम्बन्धमा ७७/७८ 12/29/2020 - 15:15 PDF icon IMG_20201229_0001.pdf

Pages