प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उधम विकास सहजकर्ता करारको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ७७/७८ 12/14/2020 - 14:11 PDF icon Image (43).pdf
लघु उधम विकाश कार्यक्रम अन्तरवार्ता सम्बन्धि सुचना ७७/७८ 12/13/2020 - 12:03 PDF icon Image (42).pdf
नगर सभाको अधिवेशन र बैठक सम्बन्धि सुचना ७७/७८ 12/02/2020 - 13:42 PDF icon Image (41).pdf
अन्तरबार्ता मिति सच्याएको सम्बन्धमा ७७/७८ 12/01/2020 - 16:03 PDF icon Document 22_1.pdf
सुचना प्रकाशन तथा लिखित परीक्षा सम्बन्धमा ७७/७८ 11/30/2020 - 16:19 PDF icon Image (40).pdf
विधालय पुन संचालन समबन्धि सुचना ७७/७८ 11/26/2020 - 12:56 PDF icon Image (38).pdf
आ.व.२०७७/०७८ को लागि आन्तरिक आय माछा ठेका समबन्धि पुन शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान को सुचना ७७/७८ 11/25/2020 - 14:17 PDF icon Image (36).pdf
करार सेवामा भर्ना समबन्धि सुचना ७७/७८ 11/13/2020 - 14:53 PDF icon Image (34).pdf
उधम विकास सहजकर्ता करारमा पदपूर्ति गर्ने समबन्धि सुचना ७७/७८ 11/12/2020 - 13:13 PDF icon Image (30).pdf
घर भाडा सम्बन्धि सुचना ७७/७८ 11/05/2020 - 13:15 PDF icon Image (27).pdf

Pages