ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजदेवी नगरपालिका बाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७५ ७५/७६ 12/23/2018 - 15:33 PDF icon १५. स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना correction.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 12/23/2018 - 15:29 PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
एफ.एम.रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन )कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/23/2018 - 15:26 PDF icon ११. एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/23/2018 - 15:21 PDF icon १०. गाउँ-नगर-जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४ (नमूना).pdf
बरुणयन्त्र संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०६७ ७५/७६ 12/13/2018 - 14:08 PDF icon docs_52.pdf
नेपाल-सरकारबाट-स्वीकृत-कार्य-विस्तृतीकरण ७५/७६ 12/13/2018 - 14:02 PDF icon नेपाल-सरकारबाट-स्वीकृत-कार्य-विस्तृतीकरण.pdf
खरिद निर्देशिका २०७४ ७५/७६ 12/13/2018 - 13:38 PDF icon _खरिद निर्देशिका २०७४.pdf

Pages