FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगरपालिका आपतकालीन कार्यसंचालन विधि २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 01:22 PDF icon २४ नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि २०७९.pdf
स्थानीय विपद व्यवस्थापन सम्बधि कोष संचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 01:22 PDF icon २५ स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 01:21 PDF icon २३ स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका २०७९.pdf
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 01:20 PDF icon ५४ सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९.pdf
आकस्मिक कोष संचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 01:20 PDF icon १७ आकस्मिक कोष स‌न्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
गरिबी निवारणका लागि लघु उधम बिकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 01:20 PDF icon २२ गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
बल कल्याण गृह कार्यविधि २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 01:20 PDF icon ४३ बाल कल्याण गृह कार्यविधि २०७९.pdf
नगर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन२०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 01:19 PDF icon २१ नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७९.pdf
न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धि ) ऐन २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 01:18 PDF icon २० न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धि) ऐन,२०७९.pdf
यान्त्रिक उपकरणहरु संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 01:17 PDF icon १९ यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf

Pages